Välkommen till Behandlingskliniken för Sexberoende och Anhöriga

Kärleksberoende

För den som är kärleksberoende innehåller romantik, sexualitet och den närhet detta erbjuder många fallgropar, ångest och smärta. Kärleksberoende människor (både kvinnor och män) lever sina liv i en kaotisk och desperat värld av förtvivlan – alltid rädd för ensamhet eller för att bli övergivna. Med en ständig längtan söker den som är kärleksberoende ändlöst efter den nya intensiva ”kärleksupplevelsen”.

 

Den kärleksberoende är fången i ett konstant sökande efter en ny partner. Det medföljande intrigerandet, flirtandet, svärmandet och de sexuella aktiviteterna lämnar efter sig destruktivitet och negativa konsekvenser. Ironiskt nog innehåller förälskelsen i dessa relationer få eller inga möjligheter att lösa upp dessa smärtsamma omständigheter. Precis när den kärleksberoende börjar bli ”trygg” i ruset av en ny romantisk förälskelse eller sexuellt förhållande börjar han/hon att bli alltmer olycklig, rädd och uttråkad och till slut börjar man också skjuta ifrån sig sin partner eller jaga utanför relationen efter en ny intensiv förälskelseupplevelse. Och så påbörjas den destruktiva spiralen igen...

 

Olikt en hälsosam person som söker partnerskap och sex som ett komplement i livet, söker den kärleksberoende efter någonting utanför sig själv (en person, en relation eller en upplevelse) som kan ge den känslomässiga stabiliteten i livet som han/hon saknar. Likt drogberoende försöker den kärleksberoende att använda sin romantiska/sexuella upphetsning i ett försök att ”fixa” sig själva för att kunna fortsätta vara känslomässigt stabil.

 

När sexualitet och förälskelser används som ett sätt att stå ut med livet eller som en överlevnadsstrategi i motsats till att användas som ett sätt att växa och dela med sig, blir valet av partner skevt. Kompatibilitet och samhörighet är baserad på ”om du kommer att lämna mig eller inte”, ”Hur intensivt vårt sexliv är” eller ”På vilka sätt jag kan kroka dig att vara kvar” - i motsats till om du kommer att kunna vara min like, en vän och en följeslagare.

Relationer som har beroendet som grund karaktäriseras av ett ohälsosamt beroendeförhållande, skuld och utnyttjande. En kärleksberoende person är känslomässigt övertygad om sin egen värdelöshet – att man egentligen inte är värd att älskas. Därför använder man förförelse, kontroll, skuld och manipulation för att dra till sig och hålla fast vid romantiska partners. En del kärleksberoende människor lovar sig själva ibland att sluta, i förtvivlan över denna spiral av olyckliga affärer, trasiga relationer och sexuella förhållanden. Beteendet kan liknas vid de bulimiska/anorektiska processer som finns med i matmissbruk.

Den kärleksberoende tror då att saker och ting kommer att bli annorlunda om man inte är med ”i spelet” längre; bara för att upptäcka längre fram att samma problem återkommer när man på nytt engagerar sig i en potentiell intim relation.

Typiska kännetecken för kärleksberoende:

•Att konstant leta efter en (sexuell) partner eller ny romans
•Oförmåga eller svårighet att vara ensam
•Att konstant välja partners som är destruktiva eller känslomässigt otillgängliga
•Att använda sex, förförelse och intrigerande för att kroka eller hålla kvar en partner
•Att använda romantiska fantasier för att stå ut med svåra upplevelser eller jobbiga känslor
•Att missa viktiga familjemässiga, sociala eller arbetsmässiga händelser för att kunna underhålla en romantisk relation
•Att vara frånvarande eller olycklig när man är i en relation och att känna sig desperat och ensam när man inte är i en relation
•Att undvika sex eller relationer under långa tidsperioder för att ”lösa problemet”

•Oförmåga att lämna destruktiva relationer trots att man lovat sig själv eller andra
•Att förväxla sexuella upplevelser och romantisk intensitet med kärlek

För en kärleksberoende består ovanstående symptom eller kriterier av genomgripande mönster av känslomässig instabilitet som ofrånkomligt leder till isolering, förluster - och inte minst - ett brustet hjärta. Inte alla som känner igen en eller två av ovanstående symptom är kärleksberoende. Många människor gör skeva bedömningar i förhållande till besvärliga människor eller situationer lite då och då i livet. Det är när är dessa situationer är normen, när man återkommer till samma återvändsgata i relationer gång på gång som man kan börja misstänka ett beroende. Kärleksberoende människor som inte är i tillfrisknande – som i alla beroenden – lär sig inte av de negativa konsekvenser de får av sitt beroende. Tillfrisknande är bara möjligt när den känslomässiga smärta, som kommer av dessa beteenden, är större än den känslomässiga smärta som är en del av tillfrisknandeprocessen.

 

Om Du vill läsa mer om kärleksberoende, de olika typerna, skillnaden mellan kärleksberoende och sexberoende, etc. föreslår vi nedan länk! 

 

http://eriksundby.blogspot.se/p/karleksberoende.html

 

Medberoende

Observera att vi på DBK gör skillnad på det vi kallar för anhörigproblematik och medberoendeproblematik. Klicka här om du behöver information om anhörigproblematik.


”Att vara anhörig till en beroendeperson har beskrivits som att leva med en flodhäst i vardagsrummet. Den tar inte bara all plats – dess existens måste dessutom förnekas, trots att den i allra högsta grad tvingar alla andra att anpassa sig till den.”(Erik Sundby & Kristin Rydberg : Det är inte kärlek – när sex blir en drog, 2012, s. 103)


Medberoende har sina rötter i båda rigida och/eller oengagerade familjesystem och handlar om att ta hand om andra på bekostnad av sig själv. Att tillgodose andra människors behov och glömma bort sina egna. En bra definition av medberoende är att en människa påverkas så mycket av en annan människas beteende att den blir  helt upptagen av att kontrollera den andre i ett försök att hitta sin egen känslomässiga stabilitet.


Många anhöriga till sexberoende personer upptäcker att de har ett mönster av patologisk omhändertagande av andra som sträcker sig långt tillbaka i tiden. 


Karakteristiska drag för medberoende:


• Att tolerera saker i relationen som man i andra sammanhang aldrig skulle acceptera
• Att offra egen tid med en outtalad förväntan att detta ska skapa lojalitet och uppskattning
• Gör saker för andras skull som man borde göra för sig själv men inte förmår på grund av självutplåning
• Agerar emot sin övertygelse, exempelvis tjatar, mästrar sin sexberoende partner, skuldbelägger eller får raseriutbrott
• Gör överenskommelser eller upprättar kontrakt som man inte följer
• Gör tvångsmässiga räddningsaktioner riktade mot andra än en själv
• Upplever handlingsförlamning pga. att ständigt bli tokiggjort
• Gör stora ansträngningar med att putsa fasaden för att ge sken av att allt är OK
• Odlar en stark övertygelse om att ”Bara X gör si eller så, blir allt bra”
• Kämpar för att till varje pris behålla lugnet och inte ställa till bråk
• Accepterar en hög känslomässig intensitet, drama och kaos

 

Om du vill läsa mer om medberoende följ gärna nedan länk!

 

http://eriksundby.blogspot.se/p/kortfattat-information-om-medberoende.html

 

Traumatisk bindning – att vara kvar i destruktiva och exploaterande relationer

Man kan inte beskriva problem i relationer utan att ta upp frågan om det vi kallar för traumatisk bindning. Att vara kvar i exploaterande, utnyttjande och destruktiva relationer kan skapa osynliga bindande kedjor mellan dig och en annan person. En person som är farlig för dig, som utnyttjar och som förgiftar både relationen och ditt sinne, där känslan av att vara förrådd är grundläggande. Misshandel i relationer - båda när det gäller barn och vuxna - sexuellt utnyttjande och hot är alla exempel på områden där traumatisk bindning förekommer. Men inte bara relationer i familjer eller hos par kan innehålla dessa destruktiva bindningar. Detta kan vara aktuellt i alla relationsmässiga sammanhang som bygger på makt, kontroll och utnyttjande, t ex i företag, politiska partier och religiösa eller andliga föreningar och samfund. Alla relationer som har det gemensamt att de är viktiga för dig och är intensiva och handlar om ett utnyttjande av makt och tillit.


Typiska kännetecken på traumatisk bindning:


• När du fortsätter att försvara, förklara och ”täcka över” en relation trots att människor i din omgivning förmedlar starka negativa reaktioner
• När personen du har en relation med har ett konstant mönster av att inte handla för att bryta ett destruktivt mönster och du fortsätter tro på alla falska löften
• När det finns upprepade destruktiva bråk som ingen vinner
• När andra är förskräckta över det som pågår i ditt liv men du inte är det
• När du är besatt av att visa andra att han eller hon har fel om dig, din relation eller hur personen i relationen behandlar dig
• När du känner dig låst därför att du vet att personen är destruktiv men du tror inte du kan göra någonting åt det eller är ”dömd” att ha det så
• När du känner lojalitet med en person även då du bär på hemligheter som kan skada andra
• När du närmar dig en person som du vet är destruktiv för dig med en önskan om att hjälpa den personen att förändras
• När en persons talanger, karisma eller bidrag till samhället får dig att förbise destruktiva, exploaterande eller nedvärderande ageranden från den personens sida
• När du inte förmår lösgöra dig från en person även då du inte litar på eller egentligen inte ens tycker om den personen
• När du upplever att du saknar, längtar efter eller känner nostalgi för en relation som varit skadlig för dig – även om relationen höll på att förstöra ditt liv
• När ovanligt höga krav ställs på dig att ”täcka över” att du varit utnyttjad, kränkt eller exploaterad
• När du hemlighåller en persons destruktiva beteenden gentemot dig på grund av den personens ställning eller på grund av allt det goda den personen gjort i t ex samhället
• Om det historiskt sätt varit så i en relation att löften och överenskommelser brutits och du är ombedd att bortse från detta

 

Om du upplever att  någon eller flera av dessa mönster är upphov till  ohanterliga  svårigheter i ditt liv är du välkommen att kontakta DBK för vidare samtal. 

 


 

--