Välkommen till Behandlingskliniken för Sexberoende och Anhöriga

Sexberoendeperspektivet (klicka på länken) tillhandahåller seminarier och föreläsningar om sexberoende och anhörigtrauma för intressenter och allmänheten. Vi har även en utbildning för människor som önskar utveckla sin professionalism och arbeta som behandlare.

 

CSS-utbildningen (klicka på länken)

 

CSS-utbildningen tillhandahåller specialiserad kunskap om sexberoende, anhörigtrauma och medberoende relaterad till sexberoende.

 

Vi är glada att du visar ett intresse för denna utbildning och den träning som utbildningen innehåller. Om du påbörjar CSS-utbildningen kommer du att bli en del av ett växande nätverk av professionella terapeuter som arbetar med detta.


Som utbildningsverksamhet är våra syften tvåfaldiga. Vår strävan är att sätta en professionell standard för utbildning och träning för behandling av sexberoende, anhörige trauma och medberoende relaterad till sexberoende. Vårt certifieringsprogram är också utvecklad för att ge dig den mest aktuella formella kunskapen och informationen om sexberoende och anhörige trauma. Standardisering och ständig uppdatering är grunden som vi vilar på.

 

Våra mål är;

 

• Att främja professionell kunskap och träning i behandling för sexberoende, anhörige trauma och medberoende
• Att stödja kommunikation och samarbete bland privata terapeuter såväl som bland olika behandlingsverksamheter och organisationer
• Att främja kommunikation bland ovannämnda för ömsesidigt stöd och professionella dialoger
• Att tillhandahålla kontinuerliga utbildningsmöjligheter genom specifika utbildningsprogram och träning
• Att implementera och ständigt utveckla behandlingsstrategier och förhållningssätt för beroendebehandling
• Att standardisera professionell och ständigt uppdaterad metodik
 

 

För information och/eller anmälan ring gärna

08-654 00 66 (DBK), eller kontakta oss via mejl: nyberoende@gmail.com

 

--