Välkommen till Behandlingskliniken för Sexberoende och Anhöriga

DBK Sverige

Vår huvudorganisation heter DBK Sverige. Idag har DBK Sverige två kliniker, en i Stockholm och en i Göteborg. Kliniken i Stockholm har funnits sedan 2004 vilket gör den till Europas äldsta instans för behandling av sex- och/eller kärleksberoende, anhörigtrauma och medberoende. DBK Sverige är också Europas största behandlingsverksamhet för dessa problem.

 

Kliniken i Göteborg har funnits sedan våren 2014. Under tiden som DBK Göteborg har funnits, har det visat sig att det finns ett stort antal hjälpsökande i Västsverige. 

 

Vi har även en utbildningsverksamhet som heter Sexberoendeperspektivet.

 

På DBK Sverige erbjuder vi professionell behandling för män och kvinnor som lider av olika typer av sexberoende och/eller kärleksberoende. Även anhöriga erbjuds vägledning, stöd och behandling eftersom sexberoende påverkar alla närstående.

 

Den grundläggande behandlingsformen är behandling i grupp varvat med enskilda samtal och parsamtal och/eller familjesamtal. I behandlingen för sexberoende och/eller kärleksberoende behandlas män och kvinnor i separata grupper.

 

Vi använder ett evidensbaserat program för tillfrisknande som utvecklats under många år i USA. Behandlingsprogrammets fokus är att hjälpa våra patienter att avlägsna de sexuella aktiviteter de ägnar sig åt som antingen skapar problem i livet, eller som underblåser problem de redan har. Vi lär också ut verktyg för att underhålla sitt tillfrisknande och hjälper våra patienter att integrera hälsosamma relationer och definiera och underhålla hälsosam sexualitet.

 

Observera att all personal hos oss är medlemmar i ESAT (European Sexual Addiction Therapists) och är bundna via detta att följa ett omfattande etikregelsystem

Se även europeansexaddictiontherapists.blogspot.se för information om ESAT.

 

Ansvariga för DBK Sverige

Erik Sundby och Ewa Bystedt.

 

 

Ansvarig för DBK Göteborg 

Magnus Kjellvard.

 

Parsamordning DBK Stockholm

Ewa Bystedt, Erik Sundby

Parsamordning DBK Göteborg

Magnus Kjellvard samt Luci Lundqvist

 

 

Nedan följer en  presentation av all vår personal

 

 

Erik Sundby

Erik är grundare och verksamhetsansvarig för Sverige. DBK Sverige omfattar DBK Stockholm och DBK Göteborg. Han är författare och utbildningsledare för Sexberoendeperspektivets CSS-utbildningen(certifierad sexberoende specialist utbildning). Han arbetar för närvarande med att utveckla verksamheten på DBK Göteborg tillsammans med Ewa Bystedt och Magnus Kjellvard. 

erik@dbksverige.se

 

 • Utbildad i transaktionsanalys. 

 • 3 seperata Gestaltterapi utbildningar (2 i USA och 1 i Sverige)

 • Beroendespecialist utbildning

 • Grundutbildning för att arbeta med sexberoende från Sexuel Recovery Institute i Los Angeles

 • Utbildad i behandling för sexberoende och anhörigtrauma vid IITAP  i USA

 

Om Erik

Jag startade upp DBK Stockholm i oktober 2004 tillsammans med min sambo Ewa Bystedt. Innan dess hade jag arbetat med sexberoende i Sundsvall från 2002.

Jag började min karriär med att arbeta med kemiskt beroende 1982. 

När jag bestämde mig för att arbeta med sexberoende gjorde jag det utifrån att jag insåg att det inte fanns hjälp i Sverige för människor som mig - alltså för sexberoende personer. Jag bestämde mig för att göra det jag kunde utifrån min förmåga att se till att sexberoende personer och deras anhöriga får korrekt hjälp. 

 

Expert på sexberoende. Grundare för Sveriges första behandlingsverksamhet för sexberoende och anhörigtrauma och författare av den första boken om sexberoende på svenska. 

 

Ewa Bystedt

Ewa Bystedt, grundare och verksamhetsansvarig för DBK Sverige tillsammans med Erik S.

ewa@dbksverige.se

 

Ewa har arbetat med beroendetillstånd i snart 30 år, företträdesvis med kvinno-och anhörigproblematik.
Hon har varit med att utveckla behandlingsprogram för anhöriga och medberoende sedan 2004.
Innan dess drev hon under 15 år behandlingshem i egen regi för kvinnor med beroendeproblem. Ewa har privat lång erfarenhet att leva tillsammans med en aktiv sexmissbrukare och är sen 15 år tillbaka i tillfrisknande med sin man Erik S. Ewa är grundare och ekonomiansvarig för DBK Sverige. Hon arbetar för närvarande tillsammans med Erik och Magnus för att utveckla verksamheten i Göteborg.

 

 • Högskole/universitetsutbildning (180p) inom beteendevetenskap och socialt arbete, Umeå universitet resp Mitthögskolan.

 • Utbildad beroendespecialist sedan 1991.

 • Diplomutbildningar innom sexberoende med Robert Weiss som numera är huvudlärare på Ittap, som är det ledande utbildningsinstitutet för sexberoende i USA.

 

 

Lotta Orwin

Ansvarig för anhörigbehandlingen DBK Stockholm.

lotta@dbksverige.se

 

 • Beroendeterapeut med inriktning på anhörigproblematik. Tollare folkhögskola, 2014-2015.

 • CSS kandidat (certifierad sexberoendespecialist).

 • MBSR MindfulnessBaserad StressReduktion, på Center for Mindfulness Sweden. 2015-Utbildning för gruppledare

 • Legitimerad dramapedagog sedan 1995. Har bl.a. arbetat med drama psykosocialt i grupper.


Om Lotta

Har varit aktiv i tolvstegsprogrammet sedan 2009, framförallt Alanon, CODA och ACA. Har arbetat på DBK med anhöriga sedan januari 2015.

 

Specialiserad på anhörigtrauma och medberoende.

 

Tobias Lemmouh

 • CSS (certifierad sexberoende specialist)
 • Erfarenhet av 12 stegsprogrammet (SAA, SLAA, ACA, RCA) sedan 2014
 • C-SAT candidate (certified sex addiction therapist) vid International Institute for Trauma and Addiction Professional, USA 

 

Om Tobias

Jag har arbetat på DBK sedan juni 2016 med primärbehandling för sexberoende män i fas 1 och fas 2.
 

Magnus Kjellvard

 

Verksamhetsansvarig för DBK Göteborg

Ansvarig för primärbehandling fas1, fas2, fas3 sexberoende män

Parsamordnare

Föreläsare om sexberoende

magnus@dbksverige.se

 

 • Sexberoendespecialist CSS 

 • Sex Addiction Therapist Candidate ( CSAT ) International Institute for Trauma and Addiction Professional, London

 • Certifierad Recovery Coach

 • Erfarenhet av 12-stegsprogrammet, framförallt SLAA, SAA och ACA

 

Om Magnus

Jag har arbetat med behandling för sexberoende på DBK sedan januari 2013.

Sedan 2014 har jag utvecklat och etablerat DBKs behandlingsprogram för sexberoende och anhöriga i Göteborg tillsammans med Erik och Ewa.

Jag är specialiserad på sexberoende, sexuell anorexia, hälsosam sexualitet, vuxna barn och trauma.

Jag föreläser även för personer, organisationer och företag som kan möta sexberoende och anhöriga.

 

Luci Lundqvist

Ansvarig för anhörigbehandling samt samordning av behandlingsåtgärder för par på DBK Göteborg
luci@dbksverige.se

 

Socialpedagogik, missbruk 2015
Psykologi med inriktning mot sexologi fortsättningskurs 2015
Psykologi med inriktning mot sexologi 2010
Danmark, Terapeututbildning, 2005
Sverige/England Friskvårdspedagogiska programmet 1997

 

Om Luci

Pågående engagemang sedan 2005 i olika metoder inom personligutveckling samt sexologiska frågeställningar. Sexologisk rådgivare med medlemskap i SfS. Specialiserad på kärleksberoende och anhörigtrauma. Även eget tillfrisknande. Arbetar på DBK Göteborg sedan våren 2016

 

Lona Lemmouh

- CSS (certifierad sexberoende specialist)
- Erfarenhet av 12 stegsprogrammet (Coda och RCA) sedan 2014

 

Om Lona

Jag har arbetat på DBK Stockholm sedan juni 2017 med anhöriga i fas 1

Mina specialområden är anhörigtrauma, medberoende och sexuell anorexi

 

Jesper Pettersson

- Utbildad beroendebehandlare och gestaltterapeut

- CSS (certifierad sexberoende specialist)

- C-SAT candidate (certified sex addiction therapist) vid International Institute for Trauma and Addiction Professional, USA

- erfarenhet av 12-stegs programmet

 

Om Jesper

Jag har arbetat på DBK sedan 2015 med primär och intensivbehandling för sexberoende män.

 

 

 

 

--