Välkommen till Behandlingskliniken för Sexberoende och Anhöriga

Att vara anhörig

Förutom kraftiga känslomässiga reaktioner som depression, skam, självhat, skräck för att bli övergiven eller ångest, är det också väldigt vanligt med fysiska reaktioner som t.ex. huvudvärk, hjärtklappning, illamående, muskelsmärtor (framför allt nacke, axlar och rygg) och tarmbesvär.

 

Många anhöriga blir också socialt isolerade. Man vet inte vilka familjemedlemmar eller vänner man kan lita på och många känner skam inför vad som pågår/har pågått i deras relation.

 

Man kan också reagera med att bli helt avstängd känslomässigt. Det är också helt normalt. Vi har alla olika sätt att skydda oss och använder det sätt som för varje individ är mest effektivt i den situation vi sitter.

 

När insikten sjunkit in om att förtroligheten med partnern är borta och att ingenting kan bli som förr, känns sorgen ofta övermäktig. Känslan av orättvisa är djup. Dels över att bli indragen i något man inte kunnat kontrollera eller rå för, dels för att inte medvetet ha bidragit till det som hänt.

 

Lyckas man arbeta sig igenom känslorna, inte minst ilskan över sveket, finns det chans att så småningom läka och acceptera det som hänt, men det tar tid. Hur man som anhörig reagerar är unikt och hör ihop med upplevelser från barndomen och traumatiska händelser i det förflutna.

 

Det är viktigt att dina känslor tas på allvar och att du som är anhörig får gehör, blir sedd och lyssnad på. Beroendesjukdomen är aldrig den anhöriges problem. Man kan däremot som anhörig uppmuntra och stödja förändring och genom att utgå ifrån sina egna behov och sätta sunda gränser.


Många anhöriga tar på sig skam och skuld för den sexberoendes beteende och ser sig själva som en orsak till utageranden; ”Om jag hade gjort eller varit annorlunda så hade detta inte hänt”. Det finns ingen som helst sanning i detta. Sexberoende är en sjukdom och tillfrisknande handlar om att ta personligt ansvar för sin sjukdom.


De anhöriga som lyckas hantera detta bäst är de som hittar egen kraft och kommer till sin egen räddning (tar ansvar för att ta hand om sig själva och sina sår), genom att träffa andra anhöriga i samma situation.

Det är viktigt att veta att du inte är ensam. Många som gått igenom den här erfarenheten har kommit ut på andra sidan, mer kraftfulla och med mer kunskap om sig själva.
   

Många anhöriga till sexberoende personer upptäcker att de har ett mönster av patologisk omhändertagande av andra som sträcker sig långt tillbaka i tiden och därför väljer att påbörja behandling för sitt medberoende.

Läs mer om medberoende.
 

--