Rubriker

Om sexuellt dysberoende
Tio typer
Vår definition
Kriterier för diagnos
Likheter med andra beroendetillstånd
Är tillfrisknande möjligt?
Vad du kan förvänta dig
Problem när man söker hjälp
Manligt och kvinnligt
Cybersex
Medberoende
Frågor och svar
Länkar
Litteratur

Vad är sexberoende?


Vad beror det på

 

• att en del människor ägnar orimlig tid och energi åt sexuella aktiviteter?
• att vissa är så destruktiva och går så långt i vad de gör sexuellt att de begår eller riskerar att begå lagbrott?
• att de utsätter sig själva och andra för fara och riskerar både sin egen och andras fysiska och själsliga hälsa?
• att en del människor utsätter sig själva och andra för alla möjliga sorters kränkningar genom sina sexuella aktiviteter - trots att de innerst inne vet att det är skadligt?
• att dessa människor tar livsavgörande risker trots denna medvetenhet?

 

Sexberoende definieras som sexuellt relaterade tvångsmässiga beteenden som stör personens normala liv och som skapar svår stress hos personen, dennes familj, bland nära och kära och bland kollegor på jobbet.


Hos en person som är sexberoende är det frågan om tvångsmässiga beteenden som helt och hållet dominerar personens liv. För de här personerna har sex högsta prioritet – högre än familjen, vännerna eller arbetet. Sex är den överhängande faktorn som styr individens liv. De är villiga att offra det som de uppskattar mest i livet för att kunna behålla och fortsätta utagera sitt begär.
Den som är sexberoende betalar alltså ett pris för det han eller hon gör. Men samtidigt bygger den här personen också upp och underhåller en tillitsrelation till de upplevelser som är ett resultat av beteendena. Han eller hon känner tillit till att om man gör som man brukar göra så uppnår man de eftertraktade effekterna. Precis på samma sätt som alkoholister bygger upp och underhåller en tillit till alkohol och en spelberoende bygger upp och underhåller en tillit till sitt spelande.
Vår sexualitet är en gåva som bör vara en integrerad och balanserad del av vår livserfarenhet. När sex blir allt mer tidskrävande; när vi får negativa konsekvenser av det vi gör utan att kunna upphöra med det som skapar problemen; när vi inte längre styr över vår sexualitet fungerar den istället som en barriär mot andra människor som ger näring till skam och självförakt. När vi berövar oss själva hälsosamma sexuella uttryck isolerar vi oss från möjligheten att knyta an hos andra. Sexuell hälsa skapar däremot intimitet och närhet som kännetecknas av tillit, respekt, glädje och trygghet.

Obalans i hjärnans belöningssystem

 

Som alla beroenden orsakar sexberoende en obalans i hjärnans belöningssystem. Den som är sexberoende sexualiserar olika känslor på ett ohälsosamt sätt och kan till exempel få sexuella impulser vid rädsla, smärta, skam- eller skuldkänslor. Den sexberoende utvecklar ett självskadebeteende. Det som till en början kanske kändes lustfyllt, spännande och skönt sker efter hand på ett tvångsmässigt sätt.

 

Tillfrisknandet

 

Vägen till tillfrisknande är ofta lång och kräver att viktiga förändringar görs i livet. På DBK ser vi goda resultat hos våra patienter och vi räknar med att omkring 70 procent av dem som fullföljer sin primärbehandling hos oss lever ett liv utan destruktiva sexuella utageranden efter behandlingen. Tolvstegsprogrammet har visat sig vara den överlägset mest effektiva metoden att komma tillrätta med skuld och skam och därför grundar sig vår behandlingsfilosofi på Anonyma Alkoholisters tolv steg och tolv traditioner. Samtidigt innehåller behandlingsprogram ett flertal olika tekniker och metoder.

Sidinnehåll

--