Välkommen till Behandlingskliniken för Sexberoende och Anhöriga

Sexberoendets karaktär

Människor som lider av sexberoende har förlorat sin förmåga att välja om de ska engagera sig i sexuella aktiviteter eller om de ska låta bli. Även om detta inte ursäktar deras beteende så visar det på ett tydligt sätt beroendets natur. De som mår dåligt eller känner obehag på grund av sina sexuella aktiviteter, på internet eller i livet, kan få hjälp genom att söka rådgivning hos en professionell behandlare som arbetar med sexberoende.


En sexberoende person utvecklar en ohälsosam eller destruktiv relation till de sexuella aktiviteter och de sexuella upplevelser han eller hon ägnar sig åt. De sexuella aktiviteterna sker på bekostnad av honom eller henne själv. Samvete, värderingar, relationer och socialt sammanhang kommer till skada. Man är huvudsakligen upptagen med sexuellt spänningssökande, sexuell njutning och sexuella kickar – vilket har lite eller inget alls att göra med vem man har sex med. För en del krävs ingen relation alls till andra människor.

Obalans i hjärnans belöningssystem

Som alla beroenden orsakar sexberoende en obalans i hjärnans belöningssystem. Den som är sexberoende sexualiserar olika känslor på ett ohälsosamt sätt och kan till exempel få sexuella impulser vid rädsla, smärta, ilska, skam- eller skuldkänslor. Den sexberoende utvecklar ett självskadebeteende. Det som till en början kanske kändes lustfyllt, spännande och skönt sker efter hand på ett tvångsmässigt sätt. Vill du läsa mer om hur hjärnans belöningssystem fungerar klicka här

Sexberoende och Internet

Alla former av sexuella uttryck som sker via internet; porrbilder, filmer, sexchatt, dejtingsidor (även sociala medier), webcam-sex etc. är en stor industri. Internet innebär för många en virtuell gemenskap med ett överflöd av sexuella fantasier. Baksidan av detta voyeuristiska beteende är när man fastnar i ett mönster av att se men inte röra – inte går vidare i den relationella och sexuella dansen. När detta är extremt finns en anknytningsstörning i botten som gör att det är lättare att ”få det man behöver” via porr på internet än i verkliga livet.
Framför allt tre faktor spelar in för att locka människor att använda det:

 

  • Det ger tillgång och innehåller oändlig mångfald

Porr på internet som företeelse innebär att man har tillgång till det man söker 24 timmar per dygn och 7 dagar per vecka hemma i sitt vardagsrum. Den erbjuder också det man vill ha direkt.

 

  • Det är anonymt

Man slipper gå ner till kiosken och handla porr, eller utsätta sig för risken att bli igenkänd i något annat voyeuristiskt sammanhang. Man kan sitta hemma i trygghet och söka det man vill.

 

  • Det är billigt

En annan viktig faktor när det gäller porr via internet är att det är billigt – det finns nästan inga kostnader förknippad med det.

 

Dessa 3 faktorer ger förutsättningar för många människor att fastna.  Som vid alla beroenden spelar dopamin en viktig roll. När man blir påverkad och njuter av en "drog" frisätts stora mängder dopamin i hjärnans belöningssystem. Efter ett tag kommer man till en punkt där man måste öka dosen för att uppnå samma effekt. Beroendesystemet i hjärnan”tröttnar”. En lösning på detta är att byta pornografisk riktning. Eftersom tillgängligheten mångfalden gör detta möjligt på ett ögonblick är det lätt att fastna i en utdragen och förhöjd sexuell stimulering. Om man samtidigt upptäcker att detta fungerar för att ”lätta på trycket”, hantera stress, och/eller som flykt från olika känslor, finns goda möjligheter för skapande av ett beroende. 

 

Människor som fastnat i ett sexberoende på internet upplever ofta en snabbare eskalering av beroendet. De sexuella kickarna leder till att man tillbringar allt längre tid vid datorn, förflyttar sig snabbare in i mer extrema sexuella aktiviteter, tar större risker, tar större risker att bli avslöjad – och allt detta i en allt mer accelererad takt.

 

Livet för den sexberoende blir allt mer begränsat och ensamt. Man tillbringar många timmar på internet på bekostnad av verkliga eller äkta vänskapsrelationer och sociala kontakter. Arbete eller skola blir försummade på grund av att man suttit uppe natten innan. Sjukskrivningar och sen ankomst till arbetet eller skolan är vanligt. 

 

Man riskerar även att få rättsliga påföljder. Människor som uppmuntrar minderåriga (personer under 18 år) till sexuell posering eller laddar ner barnporr riskerar fängelsestraff i upp till 6 år. 

Den känslomässiga inverkan hos nära anhöriga till den sexberoende liknar det som sker vid fysisk otrohet. Sambon eller partnern kan uppleva förlust av självrespekt, djupa känslor av smärta, svek, övergivenhet, ödeläggelse av relationen, ensamhet, skam, isolering, förödmjukelse och svartsjuka. Som ett resultat av detta påverkas ofta sexlivet i en relation negativt. 

 

De vanligaste negativa konsekvenserna på det personliga planet är ångest, depression, skuld, skam, ensamhet, isolering, självmordstankar eller självmordsförsök och utbrändhet.

Att försvåra tillgängligheten av porr kan vara till hjälp i början.
Vi ser inte censur som ett produktivt sätt att hjälpa eller behandla sexberoende personer som ägnar sig åt missbruk på internet – förutom självcensur.

Många upplever att det kan vara till hjälp att använda sig av mjukvaror i detta sammanhang (t ex K9, NetNanny, CyberPatrol, Surfwatch, etc.) för att göra vissa sidor på nätet otillgängliga. 

 

Alla som är sexberoende är ansvariga för sina handlingar och för de negativa konsekvenserna av sina destruktiva utageranden. Även om internet tillhandahåller sexualiserad information kan den som är sexberoende aldrig skylla sitt missbruk eller sina återfall på just internet. 
 

Tio typer av sexberoende

Alla människor har en sexuell karta, eller det vi kallar för sexuella upphetsningsmönster. Ett slags ”blueprint” som beskriver vår sexualitet. Människors sexuella upphetsningsmönster har sina rötter i vår biologi men utvecklas också utifrån vilken miljö och vilken kultur vi lever i. Eftersom vi människor förändras under livets gång kan också en sexuell karta förändras. Man kan lägga till eller ta bort företeelser i sitt sexuella upphetsningsmönster under livets gång.

 

97 % av de som utvecklar sexberoende kommer från miljöer där deras sexuella upphetsningsmönster påverkats i specifika riktningar på grund av just miljön. Utifrån forskning på området definieras 10 typer av sexberoende*. Detta innebär inte nödvändigtvis att andra aspekter av sexualitet inte finns i en persons liv, men genom att upprepa specifika handlingsmönster ritualiserar man specifika beteenden. Ritualisering förstärker beteenden och så småningom utvecklar man ett beroende.

 

*Källa IITAP-Interational Institute for Addiction and Trauma

 

Fantasisex

Den sexuella kartan är inriktad på sexuellt laddade fantasier. Den sexberoende objektifierar människor de möter och sexualisera situationer för att få sexuell upphetsning.Beroendet kretsar kring sexuella möjligheter. Besatthet och tankemässig upptagenhet i fantasilivet kring dessa möjligheter gör att känslan dras ut tidsmässigt. Besattheten kan förhöjas genom onani, sexualiserade miljöer eller laddade möten. Man kan ”observera” omgivningen i jakt på möjligheter att sexualisera och ge näring till sina sexuella fantasier och kring att agera ut sina fantasier i tanken. Vanliga destruktiva utageranden som ingår i fantasisex är sexuella fantasier och onani, porr via film, tidningar, internet och telefonsex.

Förförelse och erövring

Den sexuella kartan är inriktad på att förföra.
Beroendet kretsar kring att erövra. Efter den initiala kontakten avtar upphetsningen. Upphetsningen kan också ha en makt funktion som till exempel i sexuellt ofredande eller att ha flera familjer samtidigt.
Lockelsen är att bli förälskad och vinna den andras uppmärksamhet och bekräftelse. Det är inte alltid som det slutar med sex. Jakten pågår under stora delar av vaken tid vilket innebär att man inte går in i någon djupare relation.

Voyeurism

Den sexberoende deltar inte i romantiska eller sexuella mellanmänskliga relationer mer än på håll. Ett exempel är att titta på porr. Det är normalt att njuta av att se andras lekar, men när den andra inte vet om att hon eller han betraktas blir det givetvis ett problem. Voyeurism innebär objektifiering och inget personligt förhållande. Kidnappningen av hjärnan är baserad på det man kan se. Den sexberoende använder visuella stimuli utifrån för att fly in i ett slags trancetillstånd eller ”bubbla”.

Exhibitionism

Den sexuella kartan är inriktad på att dra uppmärksamhet till sitt kön eller till sin kropp. Beroendet kretsar kring sexuell upphetsning med betraktarens reaktion som utgångsläge - oavsett om reaktionen är chock eller intresse. Denna uppmärksamhets sökande går oftast mot kulturella normer eller bryter mot sociala normer och lagar. Orgasm kan vara viktig för exhibitionisten men inte alltid.

Sex som byteshandel

Den sexuella kartan är inriktad på att sälja eller byta sex för att få en känsla av makt. För personer som har utbytessex i sina utageranden handlar det om att få kontroll över andra genom att använda sex som påtryckning. Att sälja sexuella tjänster i detta sammanhang handlar inte om personer som har ett desperat behov av pengar eller droger, utan personer som är beroende av ruset i högrisk-sex och makt.

Köpt sex

Den sexuella kartan är inriktad på att ge pengar för sexuella tjänster.
Beroendet kretsar kring sexuell upphetsning genom att betala. Detta gör man dels för att rättfärdiga det man gör, dels för att få en känsla av makt över sina behov. Den sexuella upphetsningen börjar med att ”ha pengarna” och att hitta någon. Även om de sexuella aktiviteterna kan ha ett brett spektrum av beteenden är det vanliga mönstret 1)att ha den finansiella möjligheten; 2) jakten; 3) att betala; 4) Utagerande (finns ofta kopplingar till scenarion i barndomen); 5) extrem skam i de flesta fall. Sexberoende personer med köptsex som utagerande är oftast väldigt oförmogna att vara omvårdande och att vara rädda om sig själva.

Sexstöld (Inkräktande eller påträngande sex)

Den sexuella kartan är inriktad på att överskrida gränser utan att upptäckas. Den sexuella upphetsningen kommer sig av att överskrida andras gränser utan återverkningar. Kicken handlar i första hand om att kränka och i andra hand om orgasm. Upphetsningen är relaterad till att ha sexuell kontakt utan att personen vet om det eller gett sin tillåtelse och att slippa ta ansvar för sitt beteende. De som är beroende av att kränka andra på detta sätt ägnar sig åt en slags stöld av sex.

Anonymsex

Den sexuella kartan är inriktad på högriska situationer med okända personer. Den sexuella upphetsningen är omedelbar (även om man kan tillbringa timmar med att jaga kontakt) och det finns inga kostnader förknippad med utagerandet och inte heller någon uppvaktning. Det finns inga komplikationer eller ansvarstagande förknippad med denna typ av utagerande och den kan ofta accelerera i oskyddade eller högrisk miljöer (på krogen, på stranden, i parker eller på offentliga toaletter). Man söker absolut objektifiering genom att engagera sig med okända personer och med deras samtycke.

Utbyte av smärta

Att förnedra eller skada sig själv eller/och andra är här sammankopplat med den sexuella upphetsningen. De sexuella aktiviteterna är ofta byggda kring specifika scenarier där förnedring, förödmjukelse och skam ingår. För en del är orgasm svårt att uppnå utan smärta eller våld. En trigger för sexuell upphetsning är rädsla eller återupplevelse av skrämmande situationer ur det förgångna. 

Exploaterandesex (förövarsex)

Allmänt handlar dessa typer av utagerande om att personens sexuella karta är inriktad på att exploatera eller utnyttja sårbarhet och det oskyldiga; att utnyttja tillit, utnyttja sin position exempelvis ålder eller socioekonomisk ställning, eller att använda våld. Personer som är sårbara och extra utsatta t. ex. vårdsökande personer, barn eller tonåringar blir fokus för den som utagerar genom exploaterande sex. För en del personer med denna typ av beroende kan man bli sexuellt upphetsad av att se en potentiell offer i en sårbar position exempelvis genom att ägna sig åt sk. ”grooming” – dvs. bygga upp tillit med en ung person i syfte att längre fram eventuellt begå ett sexuellt övergrepp. Gränsöverskridandet är tydlig men slutar inte alltid med en faktisk sexuell handling. Personer som har exploaterandesex söker ofta andra högrisksituationer.

 

Tillfrisknande

Vägen till tillfrisknande är ofta lång och kräver att viktiga förändringar görs i livet.
På DBK ser vi goda resultat hos de patienter som fullföljer primärbehandling hos oss. Vi tillhandahåller verktyg för att kunna leva ett liv utan destruktiva sexuella utageranden. Vi arbetar med ett behandlingsprogram som är utvecklat i USA under många år. Behandlingsprogrammet inriktar sig specifikt på behandling av sexberoende.

 

Hundratals människor vet att tillfrisknande är möjligt om man följer ett antal principer. Du kan tillfriskna om du:
• Accepterar ditt beroende och dess negativa konsekvenser
• Åtar dig att tillfriskna
• Kapitulerar inför behovet att kontrollera dina destruktiva sexuella mönster
• Är villig att lära dig av andra tillfrisknande sexberoende på tolv-stegsmöten
och av professionella terapeuter som arbetar med sexberoende

Frågor och Svar

 

Vad är sexuell "nykterhet"?
Om alkoholister och narkomaner definierar sin nykterhet och drogfrihet genom att de inte dricker och genom att de inte använder sinnesförändrande droger, hur definierar en sexberoende sin ”nykterhet”? Måste man avstå från sex helt och hållet?

 

SVAR: Olikt nykterhet från alkohol och andra kemikalier definieras sexuell nykterhet sällan utifrån total avhållsamhet – även om många tillfrisknande sexberoende ägnar sig åt detta under kortare perioder för att få perspektiv på sig själva medan de arbetar med ett speciellt problem eller inre konflikt eller låsning. På DBK definierar vi sexuell nykterhet utifrån en ”sexuell tillfrisknandekarta” eller överenskommelse mellan den sexberoende och dennes grupp och terapeut. I en tillfrisknandekarta skriver man ner och definierar tydligt vilka konkreta sexuella aktiviteter man skall avstå ifrån för att definiera sin egen sexuella nykterhet. Vissa sexberoende har väldigt strikta avgränsningar i sin tillfrisknandekarta.
”Inga som helst sexuella aktiviteter utanför ansvarsfulla och förpliktigande relationer” är ett exempel på detta. ”Jag ska lära känna personen innan jag har sex igen och jag ska vara villig att bygga upp en relation och vara kvar i den” är ett annat exempel. Nykterhet definieras alltså utifrån de sexuella aktiviteter som den sexberoende känner skam för, hemlighåller, som är kränkande eller innebär lagbrott. Dessutom inkluderas de sexuella aktiviteter man ägnar sig åt som innebär en risk för hälsan (fysiskt, psykiskt och känslomässigt). Personliga definitioner kan förändras allt eftersom den sexberoende utvecklas och lär sig mer om sig själv och får mer förståelse för beroendetillståndet.
 

Kan man medicinera bort sexberoendet?
Om det skulle visa sig att jag är sexberoende, varför kan jag inte bara ta mediciner för att reducera eller ta bort min sexualdrift?

 

SVAR: Det finns hormonpreparat och antidepressiva mediciner som minskar sexdriften, men enbart mediciner kan inte göra någonting åt det underliggande problemet – sexberoendet. Vi på DBK tror inte att det finns några ”genvägar” när det gäller att tillfriskna från ett sexberoende. Kemikalier och mediciner leder sällan till långsiktiga förändringar av tvångsmässiga sexuella aktiviteter.
För en person som är sexberoende sker tillfrisknande genom långsiktig terapi och vägledning från professionella terapeuter som kan arbeta med beroende. Många upplever också att tolvstegsprogram är till stor hjälp.
Sexberoende är inte så enkelt som att det skulle handla om en onormalt hög libido eller lust. Sexberoende är ett tillstånd - en störning eller förvrängning - där man använder raggning, flirt, sexuella fantasier, jakt, objektifiering, sexuella intriger och/eller sex som ett sätt att hantera eller reducera underliggande känslomässiga konflikter. Människor som är sexberoende söker sexuella ”kickar” som en ersättning för det stöd och intimitet de egentligen behöver men som de inte tillåter sig själva. Även om en sexberoende har vänner, familj eller en partner kan han/hon vända sig till tryggheten och den isolerade intensiteten i sina sexuella aktiviteter för att få tröst istället för att vända sig till människorna i sin omgivning. Sexberoende är mer än ett fysiskt problem som man kan lösa genom att ta ett piller.
 

Hur vet jag om jag är sexberoende?
 

SVAR: Det som kännetecknar allt missbruk eller beroende, inklusive sexberoende, är om det man gör orsakar eller underblåser problem och att man trots det fortsätter med det. Om de sexuella aktiviteterna ger negativa konsekvenser vad det gäller relationer med andra människor, arbete eller skolgång, vad det gäller hälsan (fysisk hälsa så väl som känslomässig hälsa), i dina förhållanden med nära och kära och vad det gäller din status i samhällslivet och du fortsätter med dina sexuella aktiviteter ändå – då har du sannolikt problem.
Du vet att du är sexberoende om du gör saker sexuellt som går emot dina underliggande värderingar och det du tror på eller om du använder mer tid, mer fokus och mer energi på dina sexuella aktiviteter eller tankar än vad du egentligen vill. Män och kvinnor som är sexberoende kan ofta säga till sig själva; ”Det här är sista gången jag ska …….. ” Trots det drivs de så småningom till att återvända till samma sexuella situationer som tidigare.
För människor som är sexberoende är det omöjligt att åta sig att sluta med eller förändra en vis sexuell aktivitet under någon längre tid – även om man lovar sig själv och andra att göra det. De flesta sexberoende har också problem med äkta intimitet. De beskriver hur de får känslor av en överväldigande intensitet eller spänning allt eftersom de närmar sig möjligheten att få ägna sig åt sin speciella sexuella aktivitet och beskriver denna intensitet som ”att vara i bubblan” eller ”som att vara i trance”. Denna ”intensitetfas” eller ”sexuella spänningssökande fas” är typisk för sexberoende.

--