Välkommen till Behandlingskliniken för Sexberoende och Anhöriga

Beroendesjukdomen

 

Likheter med andra beroenden

Att hjärnans belöningssystem aktiveras är nödvändigt för att en person ska utveckla sexberoende, men det räcker inte med den omedelbara njutningskänslan för att ett beroende ska uppstå. Med tiden minskar de positiva effekterna och det blir allt svårare att uppnå den effekt som man fick de första gångerna som man agerade ut sexuellt. Genom att upprepa specifika beteendemönster många gånger ”kidnappas hjärnan”, dvs. beroendet utvecklas.

Ursprungsfamiljen

Det finns ofta en historia av alkoholism, narkomani eller andra beroenden i familjesystemet. Brist på omvårdnad, försumlighet och deprivation är vanligt, liksom känslomässiga, fysiska eller sexuella övergrepp och/eller kränkningar.

Fortskridande problematik

Sexberoendets progressiva eller fortskridande karaktär är den samma som för andra beroenden. Sexberoende, liksom andra beroenden, tenderar att förvärras med tiden. Man får till exempel allt större negativa konsekvenser.

Negativa konsekvenser

De vanligaste direkta negativa konsekvenserna av sexberoende för den enskilde är isolering, känslor av ensamhet, depression och hopplöshet, skuld, skam, oförmåga att utveckla färdigheter och ta ansvar, oförmåga att vara närvarande i en ansvarsfull relation och ångest. Även självmordstankar, självmordsförsök och självmord är vanligt.

Indirekta konsekvenser

Andra människor kan också få indirekta eller direkta negativa konsekvenser av sexberoendet. Exempel på indirekta negativa konsekvenser är de som anhöriga kan få när det hemliga sexlivet kommer upp i dagsljuset. De indirekta negativa konsekvenserna kan vara väldigt allvarliga och påverka den som är utsatt för sexberoendets framfart i olika områden i livet – psykiskt, känslomässigt, socialt och fysiskt.

 

Direkta konsekvenser

Exempel på direkta negativa konsekvenser är sexuellt överförbara sjukdomar och skador på könsorgan p.g.a. tvångsmässig onani. Man kan avslöjas på sin arbetsplats och bli uppsagd. Tillfälliga sexpartners kan känna sig utnyttjade, nedvärderade och kränkta. Man kan förlora sin familj. Man kan förlora allt det som är viktigt i livet.

 

Hjärnans belöningssystem

Utvecklandet av ett beroende är en komplex process som involverar en mängd olika biologiska och miljömässiga faktorer. Någonting som är av central betydelse är hur det man är beroende av påverkar dopaminutsöndringen i hjärnan. Dopamin är det kemiska ämne som har störst betydelse i regleringen av njutning och belöning. Beroenden innebär att hjärnan kidnappas av sitt eget belöningssystem.

 

Vad händer i kroppen?

När en sexberoende person agerar ut i sina destruktiva sexuella mönster slår hjärtat fortare, man andas flämtande och svettas. Man har också reducerade intellektuella funktioner och upplever en stark kick eller intensitet. Man är hög. Sinnesstämningsförändringen kallas även för att vara i ett dissocierat tillstånd. Dissociation innebär att man är bortkopplad från sig själv.
Den destruktiva processen liknar det som händer när man åker berg -och- dalbana. När man står i kö för att få sin biljett känns det spännande, underbart, upplyftande och njutningsfullt. Ju närmare biljettluckan man kommer desto mer upphetsad blir man. När man väl fått sin biljett är det bara att släppa allt och åka med. Denna upplevelse liknar känslan hos en sexberoende som är aktiv i sina destruktiva sexuella mönster. Utagerandet i den sexuella aktiviteten är genomsyrat av förväntan, upphetsning, glädje och ibland även rädsla.

 

Ritualisering och toleransökning

Hjärnan ställs in på att söka upp det som är intressant, spännande och det som ger njutning och sexuella kickar. Hjärnan uppmuntrar den sexberoende att upprepa processen. Upprepningen eller ritualiseringen förstärker beteendet. Medan förloppet upprepas om och om igen ökar den i kraft och man får en toleransökning. Detta innebär att man måste öka ”dosen” eller risktagandet för att uppnå samma kick eller njutning och den sexberoende tappar kontrollen undan för undan. Man utvecklar ett slags sinne för allt möjligt som kan trigga ”behovet” av att få agera ut. Vill du ha mer ingående information om hur hjärnan fungerar vid ett sexberoende kan du gå till sidan yourbrainonporn.com
 

--