Rubriker

Om sexuellt dysberoende
Tio typer
Vår definition
Kriterier för diagnos
Likheter med andra beroendetillstånd
Är tillfrisknande möjligt?
Vad du kan förvänta dig
Problem när man söker hjälp
Manligt och kvinnligt
Cybersex
Medberoende
Frågor och svar
Länkar
Litteratur

Sexberoende och Internet


Cybersex, det vill säga alla former av sexuella uttryck som sker via internet, är en stor industri. Enligt en undersökning har 60 % av alla som går ut på internet ett syfte som är relaterat till sex. Även om internet tillhandahåller en oändlig mängd nyttig information är det 8-10 % internetanvändare som fastnar i sexberoende och som genomlider betydande problem i livet som en konsekvens av detta. För dessa har internet inneburit en virtuell gemenskap med ett överflöd av sexuella fantasier där gapet mellan hemliga, kränkande och skamfyllda sexuella aktiviteter och verkligheten vidgas.

 

Internet tillhandahåller det som många sexberoende personer söker – på ett och samma ställe:


• Enskildhet
• Material för sexuella eller romantiska fantasier
• Objektifieringsmöjligheter
• Det hemliga, det dolda
• Möjlighet att vara anonym
• Oändlig mångfald
• Tillgänglighet 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan
• Omedelbar tillgång och möjlighet att snabbt ta sig tillbaka igen
• Och givetvis - sexuella bilder

 

Negativa konsekvenser

Den sexberoende som fastnat på cybersex upplever ett allt snabbare fortskridande i en negativ och destruktiv spiral. De sexuella kickarna leder till att man tillbringar allt längre tid vid datorn, förflyttar sig snabbare in i mer extrema sexuella aktiviteter, tar större risker, tar större risker att bli avslöjad – och allt detta i en allt mer accelererad takt.

 

De negativa konsekvenserna av ”cybersexberoende” kan delas upp i huvudsak i två områden;


1. De negativa konsekvenser som hänger ihop med de många timmar som den sexuellt dysberoende tillbringar uppkopplad.


2. De negativa konsekvenser som hänger ihop med det innehåll den sexberoende använder sig av.

 

Konsekvenser

• Att livet för den sexberoende blir allt mer begränsat och ensamt. Man tillbringar många timmar engagerad i ”cybersexuella fantasier” på bekostnad av verkliga eller äkta vänskapsrelationer och sociala kontakter. Dessa faller bort och förlorar sin betydelse.


• Anhöriga till den sexberoende kan känna sig försummade, ensama, oviktiga, nedvärderade eller arga därför att den sexberoende föredrar att tillbringa så mycket tid uppkopplad i motsats till att tillbringa tid med familjen eller partnern.


• Att arbete eller skola blir försummade på grund av att man suttit uppe natten innan. Sjukskrivningar och sen ankomst till arbetet eller skolan är vanligt. Använder den sexberoende datorn på arbetsplatsen i sin cybersexberoende (porr eller chatt) är man inte heller tillgänglig under arbetstid.


• Att om sex via internet leder till verkliga sexuella kontakter riskerar personen att få HIV eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.


• Att om personen laddar ner porr eller engagerar sig i ”sexchat” på arbetsplatsen riskerar man att förlora sitt arbete.


• Att cybersexberoende människor som engagerar sig i sexuella aktiviteter med minderåriga riskerar fängelsestraff. Att ladda ner barnporr är olagligt.


• Att många användare ljuger upprepade gånger för sina partners om sina sexuella aktiviteter, vilket i sin tur leder till tillitsbrist och en känsla av svek.


• Att den förödande känslomässiga inverkan hos nära anhöriga till den sexberoende liknar det som sker vid verklig otrohet. Sambon eller partnern kan uppleva förlust av självrespekt, djupa känslor av smärta, svek, övergivenhet, ödeläggelse av relationen, ensamhet, skam, isolering, förödmjukelse och svartsjuka. Cybersexaktiviteter upplevs av den nära anhöriga som speciellt destruktiva därför att de utspelar sig i hemmet och konsumerar så mycket tid.


• Parets sexliv lider. Allmänt sett genom att den sexberoende stannar uppe långa tider under natten. Specifikt genom att båda parter i relationen jämför kroppen och genomförandet av själva sexakten med det man upplevt uppkopplad. Man tror inte att partnern kan leva upp till detta och tappar intresset. Många par har inte sex med varandra på flera månader eller år.


• Sexuella aktiviteter på internet kan följas upp med att man träffas i verkligheten; ens sambo eller partner kan söka tröst eller hämnas genom att själv hitta en sexpartner utanför relationen. Man kan träffa farliga eller våldsamma personer och utsätta sig för alla möjliga kränkningar.


• Barn kan exponeras för porr och själva utveckla ohälsosamma attityder till sexualitet och till män/kvinnor.

 

De vanligaste negativa konsekvenserna på det personliga planet av ”cybersexberoende” är ångest, depression, skuld, skam, ensamhet, isolering, självmordstankar eller självmordsförsök och utbrändhet.

 

Hur förhindrar man användning av cybersex?

Censur i alla dess former – förutom självcensur – ser vi inte som ett produktivt sätt att hjälpa eller behandla den sexuellt dysberoende som ägnar sig åt missbruk på Internet.


På det privata planet uppmuntrar vi däremot människor som är sexberoende att använda sig av mjukvaror i detta sammanhang (t ex NetNanny, CyberPatrol, Surfwatch, etc.).


På arbetsplatser ser vi det som nödvändigt att utveckla policyn kring internet- användande och handlingsplaner när de sexuella hemligheterna avslöjas. En del av vår verksamhet går också ut på att hjälpa företag och organisationer att göra handlingsplaner för sexberoende på arbetsplatsen.


Vår erfarenhet är att Internetpolicyn och handlingsplaner också kan hjälpa till att förebygga oönskade och överraskande sajter med pornografiskt innehåll.
Alla som är sexberoende är ansvariga för sina handlingar och för de negativa konsekvenserna av sina destruktiva utageranden. Även om internet tillhandahåller sexualiserad information kan den som är sexberoende aldrig skylla sitt missbruk, sina återfall eller att man förlorat fotfästet på just internet. Tillfrisknande sexberoende människor behöver sätta liknande gränser vad det gäller internet som de gör för andra källor till pornografi.

 

Missbrukets karaktär

Sexberoende människor har förlorat sin förmåga att välja. De har inte längre friheten att välja om de ska engagera sig i sexuella aktiviteter eller låta bli. Även om detta inte ursäktar deras beteende så visar det på ett tydligt sätt beroendets natur. De som mår dåligt eller känner obehag på grund av sina sexuella aktiviteter på internet eller i livet bör söka rådgivning hos en professionell behandlare som arbetar med sexberoende.


Misstänker du att du har fastnat i ett Cybersexberoende? Pröva gärna vår självtest så kan du själv avgöra!


 

Sidinnehåll

--